อายุทางธรณีวิทยา

posted on 25 Jun 2011 21:09 by taloeyy

อายุทางธรณีวิทยาของซากดึกดำบรรพ์ หรือชั้นหินที่พบในประเทศไทย           

            เป็นอายุที